Ogrody Nowej Huty » Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do 7.edycji phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do 7.edycjiJeżeli jesteś mieszkańcem Nowej Huty i chcesz uporządkować teren zieleni blisko swojego miejsca zamieszkania, zgłoś się do projektu.

Jest to bardzo proste.

Należy zebrać co najmniej 7 osobową grupę sąsiadów – mieszkańców Nowej Huty, wytypować teren do założenia ogrodu, wypełnić deklarację przystąpienia do projektu (która można pobrać ze strony http://ogrodynh.pl/formularz.pdf lub bezpośrednio w Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im.C.K.Norwida, os. Górali 5, pok. 5), wypełnić i dostarczyć mailowo, faksem lub osobiście do Ośrodka Kultury. Deklaracje przyjmujemy do 11 lipca 2017 r.

 


Wszystkie złożone deklaracje wezmą udział w konkursie, którego celem jest wytypowanie dwóch terenów pod przyszły ogród. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich nowohuckich dzielnic oraz reprezentanci organizatorów projektu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie wybiorą (kierując się podstawowymi kryteriami konkursu tj. dostępność dla szerszego grona mieszkańców, bezpieczna lokalizacja ogrodu, wielkość terenu do zagospodarowania, przyszły charakter ogrodu) dwa tereny na których zostaną założone ogrody.
Następnym krokiem w projekcie będzie przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, zbadanie ich potrzeb i życzeń, co do zagospodarowania terenów. Oczywiście wszystkie odbędą się w obecności architekta krajobrazu i ogrodnika, którzy na każdym etapie doradzą i zaproponują rozwiązania. Efektem spotkań będą profesjonalne plany zieleni, często zakładające rozbudowę ogrodów w kolejnych latach. Mając plan przyszłego ogrodu będzie można przystąpić do realizacji, tam gdzie to niezbędne zaczynając od uporządkowania terenu, a kończąc na nasadzeniach roślin. Wszystkie te prace zostaną wykonane do końca 2017 r.
Serdecznie zapraszamy.

Organizator projektu:
Pracownia Animacji Ekologicznej OKN , os. Górali 5, 31-959 Kraków tel. 12 644 27 65 w. 21, kom. 608 652 046.
Główny sponsor:
ArcelorMittal Poland S.A., ul. Ujasetk 1, Kraków
Partnerzy:
Rady Dzielnic VIV, XV, XVI, XVII, XVIII
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie