Ogrody Nowej Huty » Regulamin udziału w konkursie phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Regulamin udziału w konkursieCelem konkursu jest wytypowanie dwóch lokalizacji terenów zieleni w Nowej Hucie, na których zostaną stworzone ogrody.Tereny te mogą zostać wskazane wyłącznie przez Grupy Społeczne zgłoszone do projektu „ Ogrody Nowej Huty”

 

1. W projekcie mogą uczestniczyć grupy społeczne złożone z co najmniej 7 osób mieszkających na terenie Nowej Huty. Przystępując do projektu, Grupa Społeczna zobowiązana jest zapoznać się z opisem projektu, regulaminem konkursu oraz  wypełnić deklarację przystąpienia do projektu.

 

2. Aby oficjalnie przystąpić do projektu i wziąć udział w konkursie grupa społeczna powinna złożyć:

 • deklarację przystąpienia do projektu
 • pisemną zgodę administratora na stworzenie ogrodu na wskazanym przez grupę terenie
 • podkład geodezyjny niezbędny do powstania projektu ogrodu  (po wygraniu konkursu)

 

3. Wybór grupy społecznej oraz terenu do zagospodarowania odbędzie się na zasadach konkursu. Zgłoszenia oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję złożoną z:

 • przedstawiciela Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
 • przedstawiciela wskazanego przez ArcelorMittal Poland S.A.
 • przedstawiciela każdej z pięciu Rad Dzielnic Nowej Huty
 • przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

4. Grupy Społeczne zgłoszone do projektu i biorące udział w konkursie będą oceniane wg. następujących kryteriów:

 • Liczba osób deklarujących aktywny udział w projekcie / minimum  7 osób /
 • Spełnienie warunków formalnych, tj. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie / pkt. 3 /
 • Uzasadnienie potrzeby powstania ogrodu
 • Zapewnienie o opiece nad powstałym ogrodem w kolejnych latach

 

5. Tereny zgłoszone do konkursu będą oceniane wg. następujących kryteriów:

 • Dostępność dla szerszego grona mieszkańców
 • Bezpieczna lokalizacja ogrodu
 • Wielkość terenu do zagospodarowania
 • Przyszły charakter ogrodu

 

6. Wypełniony dokument „Deklaracja przystąpienia do projektu” można składać do 30 czerwca 2017 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie, pokój nr 5 lub wysyłać na adres e-mail: ogrodynh@gmail.com.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do 15 lipca 2017 r. O decyzji jury uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni osobiście.

Organizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych, w mediach i internecie.

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu będzie on ponownie ogłoszony  w terminie późniejszym.