Ogrody Nowej Huty » Podziękowania za zakup drzew dla ogrodu w Ruszczy phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Podziękowania za zakup drzew dla ogrodu w RuszczySzanowna Pani
Zdzisława Głód
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Szanowny Pan
Grzegorz Ostrzałka
Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Szanowny Pan
Ryszard Langer
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji S.A.

               Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5 wraz z Grupą Społeczną os. Ruszcza, ul. Jeziorko 42  składa serdeczne podziękowania za włączenie się w upiększanie społecznego ogrodu powstałego w ramach projektów: ” Ogrody Nowej Huty ” oraz Programu Aktywności Lokalnej ” Razem zmieniamy ” – w roku 2011.
Państwa wspaniały gest w postaci zakupu materiału roślinnego nie tylko przyczynił się do wzbogacenia ogrodu, ale jest również impulsem do działania społeczności Nowej Huty w celu podejmowania kolejnych działań na rzecz zieleni i zagospodarowywania terenów  wokół swoich miejsc zamieszkania.
Mamy nadzieję, że Państwa piękny gest przyczyni się do uaktywnienia krakowskich firm, do wspólnej realizacji społecznego projektu Ogrody Nowej Huty, którego głównym celem jest rewitalizacja wraz z mieszkańcami terenów zielnych naszego miasta.