Ogrody Nowej Huty » Po obradach jury konkursowego phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Po obradach jury konkursowegoW dniu 15 maja br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida zebrało się jury konkursowe, aby z dziewięciu nadesłanych zgłoszeń wytypować dwa miejsca, w których podczas realizacji 2.edycji projektu  powstaną ogrody. Nastąpi to dzięki pracy i zaangażowaniu  Grup Społecznych zgłaszających miejsca do zagospodarowania. Jury w składzie: Marek Sadowski – Rada Dzielnicy XIV, Andrzej Bularz – Rada Dzielnicy XV, Stanisław Malara – Rada Dzielnicy XVI, Jadwiga Kolara  – Rada Dzielnicy XVII, Wiesława Zboroch – Rada Dzielnicy XVIII, Jolanta Malicka – Eko-Ambasador  ArcelorMittal Poland S.A., Elżbieta Urbańska – Kłapa – Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida po zapoznaniu się z następującymi kryteriami:

  • ilość osób deklarujących chęć udziału w projekcie
  • zaangażowanie grupy społecznej
  • wkład własny grupy społecznej na zakup części sadzonek
  • powierzchnia terenu
  • dostępność terenu dla innych osób
  • zapewnienie o opiece nad ogrodem

postanowiło: teren zielony zgłoszony przy kościele św. Brata Alberta /5 głosów/  oraz  teren zielony zgłoszony przez Klub Aktywnych Kobiet przy Klubie Karino Ośrodka Kultury NH ul. Truskawkowa 4  /5 głosów/ zostaną objęte projektem „Ogrody Nowej Huty” w 2.edycji.