Ogrody Nowej Huty » Otwarcie ogrodu szkolnego przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie. phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Otwarcie ogrodu szkolnego przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie.Ogród szkolny przy Gimnazjum nr 17  został zrealizowany w ramach całorocznego programu edukacyjnego pn. „Młodym okiem na zieleń” prowadzonego  przez  Pracownię  Animacji  Ekologicznej  OKN  w  roku szkolnym  2012 / 2013. Organizatorzy programu w październiku 2012 r. zaprosili do współpracy pedagogów i młodzież  krakowskich szkół wszystkich szczebli. Przed  zgłoszonymi zespołami uczniowskimi zostało postawione niełatwe zadanie opracowania projektu koncepcyjnego ogrodu szkolnego. W czasie trwania programu / od  października 2012 r. do marca 2013 r.  / młodzież na wykładach i warsztatach projektowych zdobywała niezbędną wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji tego zadania. Wyniki swojej pracy uczniowie zaprezentowali w kwietniu br. przed  jury XX Turnieju Wiedzy o Środowisku. Z wszystkich przedstawionych prac jury wybrało projekt ogrodu szkolnego uczniów Gimnazjum nr 17 pracujących pod opieką pani Anny Szczepanik. Głównym założeniem zwycięskiego  projektu było stworzenie  nowego terenu rekreacyjno – dydaktycznego szkoły, miejsca do odpoczynku i spotkań, odbywania lekcji biologii, plastyki czy realizacji innych zajęć artystycznych. Projekt ten otrzymał  wsparcie organizacyjne  Pracowni  Animacji  Ekologicznej OKN  oraz  finansowe  firmy  ArcelorMittal  Poland .

Prace w terenie rozpoczęły się w czerwcu  2013 roku. Młodzież, rodzice  oraz  grono  pedagogiczne  szkoły aktywnie włączyli się w te działania , a wyniki wspólnej pracy chcielibyśmy  przedstawić na uroczystym spotkaniu w dniu  30 września br.  Będzie to okazja  do zaprezentowania i uhonorowani wszystkich twórców ogrodu, a także  czas na  miłe  rozmowy.