Ogrody Nowej Huty » Otwarcie ogrodu w os. Dywizjonu 303 phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Otwarcie ogrodu w os. Dywizjonu 303W dniu 18 grudnia 2012 r. w os. Dywizjonu 303 został otwarty czwarty ogród projektu Ogrody Nowej Huty . Przy grudniowej, tym razem jesiennej aurze Przewodniczący Rady Dzielnicy XIV Pan Wojciech Krzysztonek w bardzo uroczystym wystąpieniu podziękował wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom  za pracę przy powstającym ogrodzie. Przewodniczący zwrócił uwagę na bardzo duże znaczenie integracyjne i społeczne wspólnego tworzenia ogrodu oraz powstawania społecznych terenów zielonych, które stają się szczególnymi miejscami w tkance miasta i osiedla. W imieniu Rady Miasta Krakowa Pan Jerzy Woźniakiewicz podziękował i pogratulował wspólnego przedsięwzięcia nam wszystkim. Na szczególne uznanie zasługuje praca radnej dzielnicy XIV Pani Anny Brydniak, lidera Grupy Społecznej „Zielono mi” , która przez cały czas trwania projektu w roku 2012 koordynowała wszystkie działania, projekty  i instytucje współpracujące przy tej inicjatywie.  W naszym / Ośrodka Kultury oraz firmy ArcelorMittal Poland S.A./  imieniu zabrała głos Z-ca Dyrektora OKN Pani Beata Waśko, która oprócz słów podziękowania przekazała  plan zagospodarowania ogrodu wraz z planem pielęgnacji. Na zakończenie spotkania w ogrodzie zostały odsłonięte tablice honorujące wszystkich uczestników, partnerów oraz współpracowników. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do budynku Rady Dzielnicy XIV na wspaniały poczęstunek – pyszne ciasta upieczone przez Panią Annę Brydniak, wspólne rozmowy oraz obejrzenie wystawy fotograficznej z przebiegu prac nasadzeniowych w ogrodzie.