Ogrody Nowej Huty » Aktualności phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Nasadzenia w ogrodzie na os. Dywizjonu 303W dniach 18 i  20 października br.  Grupa Społeczna pn. Zielono mi oraz mieszkańcy os. Dywizjonu 303 spotkali się przy kościele św. Alberta –  by kontynuować tworzenie społecznego ogrodu. Zostało posadzonych ponad 700 szt. roślin, głównie krzewów tj. tawuły, berberysy, róże, irgi, pigwowce, pęcherznice itp., ale też posadzono kasztanowca czerwonego, buka purpurowego, śliwę wiśniową oraz głoga. W pracach bardzo pomogli pedagodzy i uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół nr 14 oraz studentki Uniwersytetu Rolniczego.

Wszystko zaczęło się wiosną tego roku, kiedy to Grupa Społeczna pn. Zielono mi złożyła deklarację udziału do konkursu w ramach projektu Ogrody Nowej Huty organizowanego przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i ArcelorMittal Poland S.A. Zaangażowanie grupy, duża potrzeba rewitalizacji zgłoszonego terenu – ponad 30 arowy zaniedbany obszar przy kościele na os. Dywizjonu 303 – przyczyniły się do decyzji jury konkursowego, które przyznało dofinansowanie do realizacji zielonej enklawy Grupie Społecznej „Zielono mi”. Ale tak naprawdę był to dopiero początek działań mieszkańców. Na bazie wstępnych osiągnięć  został opracowany nowy projekt działań społecznych pn. Zielono mi, który aplikował z powodzeniem do europejskich funduszy . Według wstępnej oceny realizacja ogrodu rozłożona zostanie na lata. W kolejnych lata planuję się systematyczne uzupełnianie ogrodu o  dalsze nasadzenia  oraz  o wprowadzenie małej architektury tj. podesty drewniane, ławki, alejki.

Kibicujemy i nadal będziemy wspierać aktywną Grupę Społeczną Zielono mi , na czele której stoi koordynatorka projektu Zielono mi – radna dzielnicy XIV Pani Anna Brydniak.
Wizualizacje projektu Grupy Społecznej „Zielono mi” – os. Dywizjonu 303Przedstawiamy rysunki Aleksandry Obrał przedstawiające wygląd przyszłego ogrodu.
Projekt ogrodu – os. Dywizjonu 303      Inspiracją dla projektu była wyjątkowa lokalizacja oraz kontekst terenu, stanowiącego część dawnego, istniejącego od 1912 roku, lotniska Rakowice – Czyżyny. Teren objęty projektem jest fragmentem łąk otaczających pas startowy – jednym z niewielu oryginalnie zachowanych na wschód od przecinającej go dziś ulicy Stella – Sawickiego. Podstawowym założeniem projektu było utrzymanie otwartego, łąkowego charakteru przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców tego intensywnie zabudowanego już dziś obszaru.
Projektowany teren pełni ważną funkcję komunikacyjną, dlatego układ ciągów spacerowych oparty został na istniejących, wydeptanych ścieżkach, pokazujących szczególnie istotne komunikacyjnie kierunki. Z racji ogrodzonego sąsiedztwa wzdłuż dwóch granic parku, trzy główne ścieżki żwirowe oparte są o kierunek wschód-zachód. Dodatkowo zaprojektowane zostały między nimi łączniki w formie fragmentu ciemniejszej nawierzchni żwirowej oraz niewielkiego podestu, zapewniające lokalną komunikację w kierunku północ-południe. Cały układ komunikacyjny opleciony został kompozycją rabat. Strefy nasadzeń zaprojektowane zostały wzdłuż ścieżek, przechodząc szerokimi pasami z jednej ich strony na drugą.
Układ taki pozwolił na wyróżnienie trzech głównych stref. Od wschodu, w sąsiedztwie ul. Hynka, zaplanowano formalną strefę wejściową – w oprawie rabat zaprojektowano niewielki podest z możliwością lokalizacji tablicy informacyjnej oraz, po drugiej stronie głównej ścieżki, przestrzeń z ławkami. W centralnej części projektu zachowano istniejącą kępę drzew i wykorzystano ją do stworzenia kameralnego wnętrza z podestem. Może ono być wykorzystywane jako wyjątkowa, ocieniona przestrzeń wypoczynkowa, jak również jako scena plenerowa. Wzdłuż węższego fragmentu podestu, stanowiącego dojście do strefy pod koronami drzew, zaplanowano lokalizację karmników dla ptaków. Znaczne odsunięcie ścieżek od kępy drzew umożliwiło stworzenie w jej sąsiedztwie otwartej, trawiastej przestrzeni mogącej przejąć rolę widowni. Trzecią strefę stanowi obszar w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren parafii. Dzięki powtórzonemu motywowi podestu oraz niewielkiemu żwirowemu placykowi, oprócz funkcji komunikacyjnej, pełnić ona może rolę miejsca wypoczynku i lokalizacji wszelkiego rodzaju wystaw plenerowych. Atrakcyjność tej części podnosi wprowadzenie delikatnych pokrojowo, dających cień drzew. Mimo swoich rozmiarów nie będą one w przyszłości zakłócały otwartego charakteru parku, dzięki ich lokalizacji w bliskim sąsiedztwie dużo większej bryły budynku kościoła.
Kluczową sprawą w projekcie był dobór gatunków roślin. Ze względu na kolorystykę, zarówno liści jak i kwiatów, szeroko nawiązują one do żółci, brązu, zgaszonych czerwieni i różu – kolorów obecnych na sąsiednim terenie łąkowy, jak i na elewacjach budynków stanowiących dalekie tło dla całego terenu. Gatunki roślin również pokrojem nie wprowadzają obcych form – zaproponowano krzewy o naturalnych pokrojach oraz urozmaicony dobór traw. Dzięki nasadzeniu jednego gatunku na większym obszarze, rabaty zyskują swobodny, naturalny wygląd i podkreślają otwartość oraz horyzontalny charakter terenu. Dzięki temu nieogrodzony park płynnie łączy się z sąsiadującym od zachodu terenem łąk i podkreśla dostępne z tego miejsca dalekie widoki w kierunku pasa startowego.
Nie tracąc swojego charakteru przestrzeń ta zachęca do wypoczynku, rekreacji, a wprowadzona mała architektura i system oświetlenia podnoszą jej bezpieczeństwo oraz dostępność.

Opracowanie: Aleksandra Obrał
Projekt ogrodu na ul. TruskawkowejOpis koncepcji projektu ogrodu:

Projektowana przestrzeń powinna być łącznikiem komunikacyjnym, omijającym pobocze drogi asfaltowej, ale też ciekawym miejscem na trasie spaceru, w drodze do sklepu znajdującego się nieopodal skrzyżowania, czy też jako alternatywa dla przystanku autobusowego. Układ ścieżek w projektowanej przestrzeni inspirowany był motywem wstążek – przede wszystkim widocznych na kapliczce, ale też ogólnie kojarzących się z różnymi świętami ludowymi tj. np. dożynkami. Układ zieleni natomiast inspirowany był klasycznym układem pól uprawnych. Jednocześnie taki geometryczny i prosty układ stałby się kontrastem dla ścieżek i wzmocnił wrażenie ich swobody. Dodatkowo ogród wewnątrz otwierałby przed odwiedzającym zupełnie nowe widoki. Geometryczne, jednorodne rabaty powinny być obsadzone zarówno krzewami (pola zielone) jak i trawami, czy roślinami kwitnącymi.. Rabaty podzielono dodatkowo żwirową opaską, która wzmocni  ich podział, a także ułatwiła dostęp i pielęgnację. Jako konieczne wydaje się w kilku miejscach stworzyć też tzw. „łąki kwietne”, która w najlepszy sposób oddawałaby charakter miejsca.

Projekt: Aleksandra Obrał
Osiedle Dywizjonu 303Teren na os. Dywizjonu 303  został zgłoszony przez Grupę Społeczną pn. Zielono mi. Jest to węzeł komunikacji pieszej i rowerowej, z bogatym sąsiedztwem różnych instytucji tj. szkoła, poczta, apteka, biblioteka, spółdzielnia mieszkaniowa. Dwadzieścia dwie osoby zadeklarowały udział w projekcie, została również zadeklarowana kwota na zakup materiału roślinnego w wysokości 2 000 zł.
Ulica TruskawkowaTeren przy ul. Truskawkowej  został zgłoszony przez Grupę Społeczną pn. Klub Aktywnych Kobiet przy Klubie Karino. Jest to teren zielony otaczający kapliczkę. Dwanaście osób zadeklarowało udział w projekcie, została również zadeklarowana kwota na zakup materiału roślinnego w wysokości 100 zł. …
Opis terenu – ul. TruskawkowaTeren przy ul. Truskawkowej  został zgłoszony przez Grupę Społeczną pn. Klub Aktywnych Kobiet przy Klubie Karino. Jest to teren zielony otaczający kapliczkę. Dwanaście osób zadeklarowało udział w projekcie, została również zadeklarowana kwota na zakup materiału roślinnego w wysokości 100 zł.

 

 
Opis terenu – os. Dywizjonu 303Teren na os. Dywizjonu 303  został zgłoszony przez Grupę Społeczną pn. Zielono mi. Jest to węzeł komunikacji pieszej i rowerowej, z bogatym sąsiedztwem różnych instytucji tj. szkoła, poczta, apteka, biblioteka, spółdzielnia mieszkaniowa. Dwadzieścia dwie osoby zadeklarowały udział w projekcie, została również zadeklarowana kwota na zakup materiału roślinnego w wysokości 2 000 zł.
Po obradach jury konkursowegoW dniu 15 maja br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida zebrało się jury konkursowe, aby z dziewięciu nadesłanych zgłoszeń wytypować dwa miejsca, w których podczas realizacji 2.edycji projektu  powstaną ogrody. Nastąpi to dzięki pracy i zaangażowaniu  Grup Społecznych zgłaszających miejsca do zagospodarowania. Jury w składzie: Marek Sadowski – Rada Dzielnicy XIV, Andrzej Bularz – Rada Dzielnicy XV, Stanisław Malara – Rada Dzielnicy XVI, Jadwiga Kolara  – Rada Dzielnicy XVII, Wiesława Zboroch – Rada Dzielnicy XVIII, Jolanta Malicka – Eko-Ambasador  ArcelorMittal Poland S.A., Elżbieta Urbańska – Kłapa – Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida po zapoznaniu się z następującymi kryteriami:

  • ilość osób deklarujących chęć udziału w projekcie
  • zaangażowanie grupy społecznej
  • wkład własny grupy społecznej na zakup części sadzonek
  • powierzchnia terenu
  • dostępność terenu dla innych osób
  • zapewnienie o opiece nad ogrodem

postanowiło: teren zielony zgłoszony przy kościele św. Brata Alberta /5 głosów/  oraz  teren zielony zgłoszony przez Klub Aktywnych Kobiet przy Klubie Karino Ośrodka Kultury NH ul. Truskawkowa 4  /5 głosów/ zostaną objęte projektem „Ogrody Nowej Huty” w 2.edycji.

O naszym projekcie w Krakow.pl           O naszym projekcie staramy się mówić dużo i często.
W dniu 29 marca br. zorganizowaliśmy wraz z Biurem Prasowym UMK konferencje prasową, podczas której poinformowaliśmy o zasadach przystąpienia do projektu oraz jeszcze raz gorąco wraz z naszym partnerem ArcelorMittal Poland S.A. zaprosiliśmy do udziału w nim. Dziennikarze programu Krakow.pl zmontowali ciekawą pokonferencyjną informację filmową, do obejrzenia której zapraszamy:

http://www.tvp.pl/krakow/krakowpl/wideo/ogrody-nowej-huty-okno-zycia-w-szpitalu-zeromskiego-sport-w-krakowie-bieg-pamieci-10-iv-2012/7011356

 
Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »