Ogrody Nowej Huty » Aktualności phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Wybrano koncepcję ogrodu w Kantorowicach.Aleksandra Obrał, architekt krajobrazu mocno zaangażowała się w projekt ogrodu dla Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice”. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym przedstawiła trzy koncepcje, z których jedna najbardziej spodobała się członkom stowarzyszenia. Jednocześnie zostały przekazane projektantce wszelkie uwagi i potrzeby, które znacznie wpłyną na dalszy kształt i kierunek rozwój wybranego projektu. Zaczęła się również dyskusja nad doborem gatunków roślin, które wypełnią zaprojektowane rabaty. Ola przyjęła uwagi i wróciła do dalszej pracy nad doskonaleniem ogrodu. Zapraszamy do obejrzenia Oli propozycji na ogród w Kantorowicach.

 
Prace porządkowe w Kantorowicach rozpoczęte!Członkowie  Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice” rozpoczęli już prace porządkowe pod przyszły ogród. Zostały wycięte wszystkie zbędne samosiewy, a teren  znacznie uporządkowany. Zapraszamy do zobaczenia jak teraz wygląda ten teren.
Kolejny wspólny ogród przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie             W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida odbył się XX Turniej Wiedzy o Środowisku pn. „Młodym okiem na zieleń”. W tym roku kilkanaście zespołów uczniowskich przedstawiło swoje pomysły na zagospodarowanie szkolnych terenów zielonych. Wśród wszystkich zgłoszonych prac, jury wybrało jeden projekt, który uznało za najlepiej przemyślany i przygotowany, a w nagrodę projekt ten otrzymał wsparcie organizacyjne Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  i finansowe firmy Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Krakowie, w celu jego realizacji.
W miesiącu czerwcu br. zrealizowane zostały prace przygotowawcze, jak również wykonawcze dotyczące realizacji tego zadania , jakie OKN oraz Arcelor Mittal Poland  / partner wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK  program „Młodym okiem na zieleń”  / przyjęli na siebie.
Został wykonany przez Anetę Sygułę / architekta krajobrazu / profesjonalny projekt zieleni dla wytypowanego terenu, ale bazował on na pomysłach i propozycjach jakie zespół projektowy z Gimnazjum nr 17 zawarł w swojej pracy. W dalszej kolejności został przygotowany teren pod nasadzenia / została wykonana rekultywacja terenu / , jak również wybudowana ścieżka ogrodowa będąca ważnym elementem dekoracyjnym powstającego ogrodu.
W dniu 15 czerwca br. / sobota / odbyła się akcja nasadzania roślin. Członkowie zespołu projektowego wraz ze swoimi kolegami i koleżankami, rodzicami oraz pracownikami szkoły / łącznie z dyrekcją szkoły  / nasadzili ponad 500 szt. roślin. Praca odbywała się w bardzo miłej atmosferze, młodzież z wielkim zapałem wykonywała prace ogrodnicze. Akcja ta zakończyła się sukcesem, a nam organizatorom uświadomiła jak ważne w edukacji młodzieży jest poznawanie przez działanie.
W miesiącu wrześniu planowane jest uroczyste otwarcie ogrodu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele szkoły, władz dzielnicy, sponsorzy i realizatorzy ogrodu. Z całego procesu powstawania ogrodu została wykonana dokumentacja fotograficzna, materiał o powstawaniu ogrodu przy Gimnazjum nr 17 ukaże się w Nowohuckiej Kronice Filmowej.
Tegoroczna realizacja programu „ Młodym okiem na zieleń „ potwierdziła  nam, iż młodzież chcą aby przy szkołach były zadbane, przyjazne i bezpieczne ogrody. Ogrody, w których będzie miejsce do wypoczynku, prowadzenia lekcji  w „ zielonych klasach”, obserwacji przyrody, czy rekreacji na „ ścieżkach zdrowia„.

Mamy zamiar dalej wspólnie tworzyć takie przyjazne miejsca przy krakowskich szkołach.
Jakich Ogrodów chcą mieszkańcy?Rozpoczął się etap konsultacji z mieszkańcami dwóch obszarów, które zostaną zaprojektowane i zazielenione w tym roku w ramach projektu Ogrody Nowej Huty. Dzięki wsparciu organizatorów: Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i ArcelorMittal Poland nowe oblicza zyskają tereny przy ul. Nadbrzezie w Pleszowie oraz przy ul. Zakole w Kantorowicach. Oba mają charakter podmiejski, stanowią centrum osiedli i będą z nich korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Pleszów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiej huty, jako część byłej strefy ochronnej przez wiele lat nie miał możliwości rozwoju. Teraz ma szansę odżyć, także dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej i udziałowi w projekcie Ogrody Nowej Huty. Projekt terenu zielonego przy ulicy Nadbrzezie będzie wykonywany przez architekta krajobrazu Martę Kurek – Stokowską. Już pierwsze spotkanie w terenie pozwoliło jej wczuć się w atmosferę miejsca – teren, który będzie obejmował projekt pełni bardzo ważne funkcje dla mieszkańców Pleszowa, jest centrum osiedla, stanowi niejako jego rynek. Zieleń na tym terenie potrzebuje ukształtowania i odświeżenia, jednak bardzo ważne jest to, by przy projektowaniu nie zapomnieć o bardzo bogatej historii tego miejsca. Projekt będzie zatem zakładał zgodnie z życzeniami mieszkańców nawiązanie do wydarzeń z przeszłości przy zachowaniu aktualnych funkcji społecznych tego terenu.

Ogromnie budujące jest także zaangażowanie mieszkańców Kantorowic, którzy licznie zebrali się na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym. Rozciągnięty wzdłuż drogi Zakole i strumyka teren jest obecnie zaniedbany, zaś Stowarzyszeniu Nasze Kantorowice zależy, by stał się zieloną enklawą i miejscem integracji mieszkańców. Udział w projekcie to kolejny etap dążeń do poprawy jakości życia, mieszkańcy wcześniej zdobyli sadzonki krzewów i kwiatów poprzez zbiórkę surowców wtórnych i wymianę ich podczas obchodów Dni Ziemi. Mieszkańcy czekając na projekt już zabrali się do pracy, sprzątają i porządkują teren pod swój nowy Ogród.
Teren w Kantorowicach Teren w Kantorowicach został zgłoszony przez Stowarzyszenie „ Nasze Kantorowice”. Jest to obecnie zachwaszczony i mocno zarośnięty teren nad strumykiem. Wielkim marzeniem społeczności lokalnej jest, aby powstało tam miejsce do sąsiedzkich spotkań w otoczeniu zadbanej zieleni. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

 
Teren w Pleszowie    Teren w Pleszowie został zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Znajduje się w centrum osiedla. Grupa Społeczna życzy sobie, aby miejsce to stało się bardzo reprezentacyjne.    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

4.

5.  

Kolejne ogrody w Nowej HucieW dniu 23 kwietnia br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida zebrało się jury konkursowe, aby  wytypować dwa miejsca, w których podczas realizacji 3.edycji projektu  powstaną ogrody.

Jury w składzie:  Marek Sadowski – Rada Dzielnicy XIV, Rada Dzielnicy XV – Brak przedstawiciela, Urszula Aksamit – Rada Dzielnicy XVI, Jadwiga Kolasa  - Rada Dzielnicy XVII, Wiesława Zboroch – Rada Dzielnicy XVIII, Jolanta Zawitkowska – Eko-Ambasador  ArcelorMittal Poland S.A., Elżbieta Urbańska – Kłapa – Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

postanowiło:

Teren zielony zgłoszony przy rynku w Pleszowie oraz  zaniedbany teren w Kantorowicach przy ul. Zakole  zostaną objęte projektem „Ogrody Nowej Huty” w 3.edycji.

Komisja zaproponowała pomoc mieszkańcom przy os. Sportowym 5 w zdobyciu materiału roślinnego do ich niewielkiego ogródka.
Zapraszamy do 3.edycji projektu wspólnego tworzenia ogrodówRusza 3.edycja naszego projektu, która wzorem poprzednich lat, zakończy się powstaniem dwóch ogrodów na terenie Nowej Huty. Zapraszamy mieszkańców Nowej Huty do zapoznania się z naszą stroną internetową, na które można znaleźć opisy z realizacji projektu w roku 2011 oraz 2012, a w zakładce KONKURS / po lewej stronie / warunki uczestnictwa w konkursie, a następnie w projekcie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami:
osobistego: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5 w Krakowie, pok. 5
telefonicznego: 12 644 27 65 w. 21
e-mailowego: ogrodynh@gmail.com
Osoby do kontaktu: Joanna Pirowska, Elżbieta Urbańska – Kłapa.
Otwarcie ogrodu w os. Dywizjonu 303W dniu 18 grudnia 2012 r. w os. Dywizjonu 303 został otwarty czwarty ogród projektu Ogrody Nowej Huty . Przy grudniowej, tym razem jesiennej aurze Przewodniczący Rady Dzielnicy XIV Pan Wojciech Krzysztonek w bardzo uroczystym wystąpieniu podziękował wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom  za pracę przy powstającym ogrodzie. Przewodniczący zwrócił uwagę na bardzo duże znaczenie integracyjne i społeczne wspólnego tworzenia ogrodu oraz powstawania społecznych terenów zielonych, które stają się szczególnymi miejscami w tkance miasta i osiedla. W imieniu Rady Miasta Krakowa Pan Jerzy Woźniakiewicz podziękował i pogratulował wspólnego przedsięwzięcia nam wszystkim. Na szczególne uznanie zasługuje praca radnej dzielnicy XIV Pani Anny Brydniak, lidera Grupy Społecznej „Zielono mi” , która przez cały czas trwania projektu w roku 2012 koordynowała wszystkie działania, projekty  i instytucje współpracujące przy tej inicjatywie.  W naszym / Ośrodka Kultury oraz firmy ArcelorMittal Poland S.A./  imieniu zabrała głos Z-ca Dyrektora OKN Pani Beata Waśko, która oprócz słów podziękowania przekazała  plan zagospodarowania ogrodu wraz z planem pielęgnacji. Na zakończenie spotkania w ogrodzie zostały odsłonięte tablice honorujące wszystkich uczestników, partnerów oraz współpracowników. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do budynku Rady Dzielnicy XIV na wspaniały poczęstunek – pyszne ciasta upieczone przez Panią Annę Brydniak, wspólne rozmowy oraz obejrzenie wystawy fotograficznej z przebiegu prac nasadzeniowych w ogrodzie.
Otwarcie ogrodu przy ul. Truskawkowej, os. ChałupkiW dniu 10 grudnia 2012 r. otworzyliśmy ogród  w os. Chalupki, ul. Truskawkowa. Mimo zimowej aury i niskiej temperatury z wielką radością otworzyliśmy już trzeci ogród powstały w ramach projektu Ogrody Nowej Huty.
Spotkanie rozpoczęła Pani Wiesława Zboroch – lider Grupy Społecznej Klub Aktywnych Kobiet, a zarazem radna dzielnicy XVIII. Była to okazja do przekazania imiennych podziękowań mieszkańcom os. Chalupki, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tworzenie ogrodu, wspaniale przygotowali teren pod nasadzenia oraz w miłej atmosferze je wykonali. Dla nas / Ośrodka Kultury  i firmy ArcelorMittal Poland S.A. / była to okazja do podziękowania za wspólną pracę, zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni, a także do posumowania kilkumiesięcznej współpracy. Przekazaliśmy projekt zagospodarowania całości terenu wraz z planem pielęgnacji, który spotkał się z dużym zainteresowaniem przewodniczącego rady dzielnicy XVIII Pana Stanisława Moryca, który obiecał pomoc finansową niezbędną do dalszej kontynuacja rozpoczętego w tym roku zagospodarowywania terenu kolo kapliczki.Spotkanie zakończyliśmy w Kubie Karino Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, gdzie mieliśmy okazję spróbować wspaniałych wypieków Pani Wiesławy Zboroch i gościnności zespołu Klubu Karino. Była to również okazja do zaprezentowania wystawy fotograficznej z poszczególnych etapów powstawania ogrodu.

Za wszystkie miłe spotkania bardzo serdecznie dziękujemy.
Strona 4 z 9« Pierwsza...23456...Ostatnia »