Ogrody Nowej Huty » Aktualności phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Ogród os. Sportowe 4-6 – projekt zieleni.Zapraszamy do poznania projektu ogrodu w os. Sportowym autorstwa Aleksandry Obrał.
Tegoroczne ogrody już powstały!8A

Kolejne ogrody, kolejnej edycji już powstały! Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu się Mieszkańców os. Sportowego 4 – 6 wspólnie cieszymy się z ogrodu.

Zapraszamy do poznania fotorelacji z pracy – tych dużych i tych małych.

czytaj dalej
Wielkie otwarcie ogrodu w KantorowicachDożynki w Kantorowicach

W niedzielę 24 sierpnia 2014 r. w osiedlu Kantorowice odbyły się  dożynki. To ludowe święto jest pięknym i bardzo uroczystym zakończeniem żniw i podziękowaniem za zebrane plony. W tym roku mieliśmy okazję w nim uczestniczyć, gdyż zaplanowane zostało również otwarcie ogrodu, który powstał w ramach projektu Ogrody Nowej Huty.

czytaj dalej
Do pracy! Tereny 4. edycji projektu wybrane !W dniu 1 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej z przedstawicielami rad dzielnic nowohuckich. Decyzją jury do realizacji kolejnych ogrodów zostały wybrane tereny na osiedlu Sportowym 4-6 oraz na osiedlu Górlai 15.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

czytaj dalej
Zaczynamy 4. edycję projektu 

 

Zaczynamy 4. edycję naszego projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane poprawą zieleni w swoim najbliższym otoczeniu, aktywne i zmotywowane bardzo serdecznie zapraszamy do przeczytania regulaminu i wypełnienia deklaracji przystąpienia do konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2014 r.
GŁOS Tygodnik Nowohucki o nas.W numerze tygodnika z dnia 9 stycznia br. ukazał się artykuł o naszym projekcie. Zapraszamy do lektury.
 
Minął trzeci rok naszej wspólnej pracy.W grudniu 2013 r. zakończyliśmy 3.edycję projektu „Ogrody Nowej Huty”. Na spotkaniu w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej mieliśmy okazję zaprezentować mieszkańcom koncepcję dalszego rozwoju Pleszowa, roboczo przez nas nazwaną „Rynek w Pleszowie”.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją rewitalizacji „Rynek w Pleszowie” autorstwa Marty Kurek – Stokowskiej.

 

  czytaj dalej
Wolontariat w Pleszowie
 

W Pleszowie zostały zrealizowane prace, które nie były planowane na ten rok.  Uporządkowano teren leżący w bliskim sąsiedztwie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Zostały usunięte pnie, po wyciętych parę lat temu topolach, teren został wyrównany i założono trawnik. Prace te wykonano w ramach akcji wolontaryjnej, która została zorganizowana przez firmę ArcelorMittal Poland S.A. . Pracownicy firmy aktywnie włączyli się we wszystkie działania. Pomagali przy rekultywacji terenu, który już w przyszłym roku będzie dodatkowym miejscem do wykorzystania dla społeczności podczas lokalnych imprez.

Za pomoc wszystkim bardzo dziękujemy!
Końcowy projekt ogrodu w Kantorowicach.Projektowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasze Kantorowice” ogród społeczny znajduje się przy ul. Zakole, na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją zagospodarowania tego terenu opracowaną przez architekta krajobrazu Aleksandrę Obrał.

czytaj dalej
Końcowy projekt ogrodu w Pleszowie.PLANSZE PROJEKTOWE DOSTĘPNE W LINKU:     Pleszow_projekt_W1_ogrody nowej huty 2013

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją projektową ogrodu w Pleszowie, którego autorką jest architekt krajobrazu Marta Kurek-Stokowska. Projekt ma na celu uwolnić potencjał Pleszowa i zapoczątkować długi proces rewitalizacji, który miałby sprawić, że mieszkańcy ponownie poczują się dumni z miejsca w którym żyją.

czytaj dalej
Otwarcie ogrodu szkolnego przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie.Ogród szkolny przy Gimnazjum nr 17  został zrealizowany w ramach całorocznego programu edukacyjnego pn. „Młodym okiem na zieleń” prowadzonego  przez  Pracownię  Animacji  Ekologicznej  OKN  w  roku szkolnym  2012 / 2013. Organizatorzy programu w październiku 2012 r. zaprosili do współpracy pedagogów i młodzież  krakowskich szkół wszystkich szczebli. Przed  zgłoszonymi zespołami uczniowskimi zostało postawione niełatwe zadanie opracowania projektu koncepcyjnego ogrodu szkolnego. W czasie trwania programu / od  października 2012 r. do marca 2013 r.  / młodzież na wykładach i warsztatach projektowych zdobywała niezbędną wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji tego zadania. Wyniki swojej pracy uczniowie zaprezentowali w kwietniu br. przed  jury XX Turnieju Wiedzy o Środowisku. Z wszystkich przedstawionych prac jury wybrało projekt ogrodu szkolnego uczniów Gimnazjum nr 17 pracujących pod opieką pani Anny Szczepanik. Głównym założeniem zwycięskiego  projektu było stworzenie  nowego terenu rekreacyjno – dydaktycznego szkoły, miejsca do odpoczynku i spotkań, odbywania lekcji biologii, plastyki czy realizacji innych zajęć artystycznych. Projekt ten otrzymał  wsparcie organizacyjne  Pracowni  Animacji  Ekologicznej OKN  oraz  finansowe  firmy  ArcelorMittal  Poland .

Prace w terenie rozpoczęły się w czerwcu  2013 roku. Młodzież, rodzice  oraz  grono  pedagogiczne  szkoły aktywnie włączyli się w te działania , a wyniki wspólnej pracy chcielibyśmy  przedstawić na uroczystym spotkaniu w dniu  30 września br.  Będzie to okazja  do zaprezentowania i uhonorowani wszystkich twórców ogrodu, a także  czas na  miłe  rozmowy.
Prace nad projektem ogrodu w Pleszowie idą pełną parą!9 lipca spotkaliśmy się na kolejnych konsultacjach z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Tym razem omawialiśmy konkretne koncepcje zagospodarowania przestrzeni ścisłego centrum Pleszowa. Marta Kurek-Stokowska, architektka krajobrazu zaproponowała takie rozwiązanie przestrzenne, które uwzględniło potrzebę stworzenia nowego rynku, organizację ruchu pieszego i samochodowego oraz podkreślenia miejsc szczególnie ważnych – takich jak kapliczka. Spotkanie zaowocowało również wieloma nowymi pomysłami, które mieszkańcy chcieliby zrealizować. Ścieżka parkowo-historyczna nawiązująca do bogatej tradycji miejsca, kolorowa posadzka rynku, drzewa-siedziska, mini kopiec, pomnik-ławka dla zmęczonego Tadeusza Kościuszki to tylko niektóre z idei, jakie pojawiły się podczas ożywionej dyskusji na temat przyszłości Pleszowa.
Oto koncepcja, która najbardziej przypadła do gustu Pleszowianom.
Wybrano koncepcję ogrodu w Kantorowicach.Aleksandra Obrał, architekt krajobrazu mocno zaangażowała się w projekt ogrodu dla Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice”. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym przedstawiła trzy koncepcje, z których jedna najbardziej spodobała się członkom stowarzyszenia. Jednocześnie zostały przekazane projektantce wszelkie uwagi i potrzeby, które znacznie wpłyną na dalszy kształt i kierunek rozwój wybranego projektu. Zaczęła się również dyskusja nad doborem gatunków roślin, które wypełnią zaprojektowane rabaty. Ola przyjęła uwagi i wróciła do dalszej pracy nad doskonaleniem ogrodu. Zapraszamy do obejrzenia Oli propozycji na ogród w Kantorowicach.

 
Prace porządkowe w Kantorowicach rozpoczęte!Członkowie  Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice” rozpoczęli już prace porządkowe pod przyszły ogród. Zostały wycięte wszystkie zbędne samosiewy, a teren  znacznie uporządkowany. Zapraszamy do zobaczenia jak teraz wygląda ten teren.
Kolejny wspólny ogród przy Gimnazjum nr 17 w Krakowie             W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida odbył się XX Turniej Wiedzy o Środowisku pn. „Młodym okiem na zieleń”. W tym roku kilkanaście zespołów uczniowskich przedstawiło swoje pomysły na zagospodarowanie szkolnych terenów zielonych. Wśród wszystkich zgłoszonych prac, jury wybrało jeden projekt, który uznało za najlepiej przemyślany i przygotowany, a w nagrodę projekt ten otrzymał wsparcie organizacyjne Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  i finansowe firmy Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Krakowie, w celu jego realizacji.
W miesiącu czerwcu br. zrealizowane zostały prace przygotowawcze, jak również wykonawcze dotyczące realizacji tego zadania , jakie OKN oraz Arcelor Mittal Poland  / partner wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK  program „Młodym okiem na zieleń”  / przyjęli na siebie.
Został wykonany przez Anetę Sygułę / architekta krajobrazu / profesjonalny projekt zieleni dla wytypowanego terenu, ale bazował on na pomysłach i propozycjach jakie zespół projektowy z Gimnazjum nr 17 zawarł w swojej pracy. W dalszej kolejności został przygotowany teren pod nasadzenia / została wykonana rekultywacja terenu / , jak również wybudowana ścieżka ogrodowa będąca ważnym elementem dekoracyjnym powstającego ogrodu.
W dniu 15 czerwca br. / sobota / odbyła się akcja nasadzania roślin. Członkowie zespołu projektowego wraz ze swoimi kolegami i koleżankami, rodzicami oraz pracownikami szkoły / łącznie z dyrekcją szkoły  / nasadzili ponad 500 szt. roślin. Praca odbywała się w bardzo miłej atmosferze, młodzież z wielkim zapałem wykonywała prace ogrodnicze. Akcja ta zakończyła się sukcesem, a nam organizatorom uświadomiła jak ważne w edukacji młodzieży jest poznawanie przez działanie.
W miesiącu wrześniu planowane jest uroczyste otwarcie ogrodu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele szkoły, władz dzielnicy, sponsorzy i realizatorzy ogrodu. Z całego procesu powstawania ogrodu została wykonana dokumentacja fotograficzna, materiał o powstawaniu ogrodu przy Gimnazjum nr 17 ukaże się w Nowohuckiej Kronice Filmowej.
Tegoroczna realizacja programu „ Młodym okiem na zieleń „ potwierdziła  nam, iż młodzież chcą aby przy szkołach były zadbane, przyjazne i bezpieczne ogrody. Ogrody, w których będzie miejsce do wypoczynku, prowadzenia lekcji  w „ zielonych klasach”, obserwacji przyrody, czy rekreacji na „ ścieżkach zdrowia„.

Mamy zamiar dalej wspólnie tworzyć takie przyjazne miejsca przy krakowskich szkołach.
Jakich Ogrodów chcą mieszkańcy?Rozpoczął się etap konsultacji z mieszkańcami dwóch obszarów, które zostaną zaprojektowane i zazielenione w tym roku w ramach projektu Ogrody Nowej Huty. Dzięki wsparciu organizatorów: Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i ArcelorMittal Poland nowe oblicza zyskają tereny przy ul. Nadbrzezie w Pleszowie oraz przy ul. Zakole w Kantorowicach. Oba mają charakter podmiejski, stanowią centrum osiedli i będą z nich korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Pleszów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiej huty, jako część byłej strefy ochronnej przez wiele lat nie miał możliwości rozwoju. Teraz ma szansę odżyć, także dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej i udziałowi w projekcie Ogrody Nowej Huty. Projekt terenu zielonego przy ulicy Nadbrzezie będzie wykonywany przez architekta krajobrazu Martę Kurek – Stokowską. Już pierwsze spotkanie w terenie pozwoliło jej wczuć się w atmosferę miejsca – teren, który będzie obejmował projekt pełni bardzo ważne funkcje dla mieszkańców Pleszowa, jest centrum osiedla, stanowi niejako jego rynek. Zieleń na tym terenie potrzebuje ukształtowania i odświeżenia, jednak bardzo ważne jest to, by przy projektowaniu nie zapomnieć o bardzo bogatej historii tego miejsca. Projekt będzie zatem zakładał zgodnie z życzeniami mieszkańców nawiązanie do wydarzeń z przeszłości przy zachowaniu aktualnych funkcji społecznych tego terenu.

Ogromnie budujące jest także zaangażowanie mieszkańców Kantorowic, którzy licznie zebrali się na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym. Rozciągnięty wzdłuż drogi Zakole i strumyka teren jest obecnie zaniedbany, zaś Stowarzyszeniu Nasze Kantorowice zależy, by stał się zieloną enklawą i miejscem integracji mieszkańców. Udział w projekcie to kolejny etap dążeń do poprawy jakości życia, mieszkańcy wcześniej zdobyli sadzonki krzewów i kwiatów poprzez zbiórkę surowców wtórnych i wymianę ich podczas obchodów Dni Ziemi. Mieszkańcy czekając na projekt już zabrali się do pracy, sprzątają i porządkują teren pod swój nowy Ogród.
Teren w Kantorowicach Teren w Kantorowicach został zgłoszony przez Stowarzyszenie „ Nasze Kantorowice”. Jest to obecnie zachwaszczony i mocno zarośnięty teren nad strumykiem. Wielkim marzeniem społeczności lokalnej jest, aby powstało tam miejsce do sąsiedzkich spotkań w otoczeniu zadbanej zieleni. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

 
Teren w Pleszowie    Teren w Pleszowie został zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Znajduje się w centrum osiedla. Grupa Społeczna życzy sobie, aby miejsce to stało się bardzo reprezentacyjne.    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

4.

5.  

Kolejne ogrody w Nowej HucieW dniu 23 kwietnia br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida zebrało się jury konkursowe, aby  wytypować dwa miejsca, w których podczas realizacji 3.edycji projektu  powstaną ogrody.

Jury w składzie:  Marek Sadowski – Rada Dzielnicy XIV, Rada Dzielnicy XV – Brak przedstawiciela, Urszula Aksamit – Rada Dzielnicy XVI, Jadwiga Kolasa  - Rada Dzielnicy XVII, Wiesława Zboroch – Rada Dzielnicy XVIII, Jolanta Zawitkowska – Eko-Ambasador  ArcelorMittal Poland S.A., Elżbieta Urbańska – Kłapa – Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

postanowiło:

Teren zielony zgłoszony przy rynku w Pleszowie oraz  zaniedbany teren w Kantorowicach przy ul. Zakole  zostaną objęte projektem „Ogrody Nowej Huty” w 3.edycji.

Komisja zaproponowała pomoc mieszkańcom przy os. Sportowym 5 w zdobyciu materiału roślinnego do ich niewielkiego ogródka.
Zapraszamy do 3.edycji projektu wspólnego tworzenia ogrodówRusza 3.edycja naszego projektu, która wzorem poprzednich lat, zakończy się powstaniem dwóch ogrodów na terenie Nowej Huty. Zapraszamy mieszkańców Nowej Huty do zapoznania się z naszą stroną internetową, na które można znaleźć opisy z realizacji projektu w roku 2011 oraz 2012, a w zakładce KONKURS / po lewej stronie / warunki uczestnictwa w konkursie, a następnie w projekcie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami:
osobistego: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5 w Krakowie, pok. 5
telefonicznego: 12 644 27 65 w. 21
e-mailowego: ogrodynh@gmail.com
Osoby do kontaktu: Joanna Pirowska, Elżbieta Urbańska – Kłapa.
Strona 2 z 512345