phone tracking devices cell phone spyware does it really work free text spy app for android best spy cam app for iphone 6 link best spy iphone 5 spy app for international cell program spy location by your phone number iphone app iphone 4s ios 7 1 sms spy link mobile spyware for blackberry spyware for android link spy pen software

Opis projektu   

ogrody_logo do wiz

 

 

Ogrody Nowej Huty to inicjatywa realizowana przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii oraz integrację społeczności lokalnej wokół nowohuckiej zieleni. Skierowany jest do mieszańców oraz wszystkich sympatyków dzielnicy.

Prowadzone przez nas działania stwarzają wyjątkową okazję do spotkań

i wspólnej aktywności m.in. młodzieży, rodzin z dziećmi oraz seniorów. Głównym zadaniem dla uczestników projektu w danym roku jest wspólna praca przy powstawaniu dwóch ogrodów społecznych na terenie Nowej Huty, które wyłaniane są na drodze konkursu.

Do tej pory wspólnie stworzyliśmy już 14 ogrodów. Działamy dalej – zapraszamy wszystkich miejskich ogrodników do Ogrodów Nowej Huty!

Masz pytanie? Napisz do nas!

 

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Partner: ArcelorMittal S.A.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

i Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider

 

Opis konkursu na powstanie ogrodu społecznego w ramach projektu Ogrody Nowej Huty:

 

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Nowej Huty, członkowie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, lokatorzy bloków i kamienic wielorodzinnych oraz inne grupy mieszkańców z terenu Nowej Huty, które chcą zagospodarować teren zieleni wokół swojego miejsca zamieszkania – zwani w projekcie Grupą Społeczną o liczebności nie mniejszej niż 7 osób. Wybór Grupy Społecznej oraz zgłoszonego terenu do zagospodarowania odbędzie się na zasadach konkursu.

 

Regulamin konkursu

Deklaracja przystąpienia do projektu

 

Podstawowe cele konkursu:

1. Poprawa stanu zieleni – stopniowa poprawa stanu zieleni Nowej Huty poprzez renowację zaniedbanych terenów, a także tworzenie nowych przy współudziale mieszkańców.

2. Integracja społeczności lokalnej – wspólne działania na rzecz zieleni mogą stanowić fundament do integracji społeczności lokalnych, przyczynić się do zmniejszenia tak powszechnego dzisiaj zjawiska społecznego, jakimi są wyizolowanie i anonimowość.

3. Poprawa jakości życia – większa dbałość o otoczenie, to wyższa jakość przestrzeni społecznej, a co za tym idzie, lepsza jakość życia oraz wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich zamieszkania.

4. Identyfikacja z miejscem zamieszkania – tworzenie bezpiecznych i ogólnodostępnych terenów zielonych.

 

Schemat działania po rozstrzygnięciu konkursu

 

Faza przygotowawcza:

1.Omówienie warunków i zasad współpracy z osobami reprezentującymi Grupę Społeczną tworzącą ogród.
2.Opracowanie zakresu i harmonogramu prac.
3.Dostarczenie niezbędnej dokumentacji: zgody administratora terenu na realizację ogrodu, aktualnego podkładu geodezyjnego z wszystkimi instalacjami podziemnymi.

 

Faza projektowa:
1. Rozpoznanie potrzeb i życzeń.
2. Rozpoznanie warunków przestrzenno – glebowych.
3. Wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania zieleni.
4. Konsultacja z mieszkańcami.
5. Wykonanie projektu końcowego wraz z kosztorysem i planem pielęgnacji.

 

Faza realizacji ogrodu:
1. Wyszukanie materiału roślinnego i ogrodniczego – ziemia, torf, nasiona, kora, juta itp..
2. Wypożyczenie sprzętu ogrodniczego.
3. Realizacja prac ogrodniczych w terenie przez Grupę Społeczną  pod opieką ogrodnika.
4. Zapewnienie opieki ogrodnika w czasie realizacji projektu.
5. Otwarcie ogrodu sąsiedzkiego wraz z odsłonięciem tablicy dokumentującej powstanie ogrodu – impreza lokalna.

 

Warunki niezbędne do powstania ogrodu:

1. Zaangażowanie Grupy Społecznej realizującej ogród.
2. Pełna zgoda mieszkańców co do chęci założenia ogrodu.
3. Zgoda administratora terenu na założenie ogrodu.

 

Zadania Grupy Społecznej w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji ogrodu:

1. Wytypowanie osoby – reprezentanta  do kontaktu z organizatorami na cały czas realizacji projektu.
2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.
3. Organizacja spotkań konsultacyjnych.
4.Realizacja zadań wynikających z projektu zieleni przy pomocy merytorycznej ogrodnika i technicznej /wypożyczenie sprzętu/.
5. Dostęp do wody niezbędnej w trakcie realizacji projektu i pielęgnacji ogrodu.

 

Więcej informacji:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65  w. 21

e-mail: ogrodynh@gmail.com